Dank je wel voor je interesse in Axel Foundation! info@axelfoundation.nl

Privacy statement

Axel Foundation is dankbaar voor jouw inzet als donateur, sponsor, actienemer, relatie of vrijwilliger om onze doelstellingen (fondsenwerving voor onderzoek en het vergroten van de bekendheid van stofwisselingsziekten) te kunnen realiseren. Hierbij informeren wij je over de manier hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.axelfoundation.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-46435313

Persoonsgegevens die wij verwerken
Axel Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- facebook- en/of instagram profielfoto bij ’17 oktober, dag van krachtenbundeling tegen
  stofwisselingsziekten’
- foto’s bij sponsoracties

Voorbeelden van momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen:
Bijvoorbeeld als je een donatie doet aan Axel Foundation wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Als jij je op andere wijze inzet zoals vrijwilliger of actienemer, voor Axel Foundation, kunnen wij ook je gegevens verwerken ten behoeve van onze administratie.

Daarnaast kunnen wij je profielfoto op social media verwerken wanneer je het kader/profilepicframe van ’17 oktober, dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten’ gebruikt. We zijn dat niet verplicht. Bij gebruik zal dat niet individueel zijn, maar in een groter geheel en mogelijk niet of niet goed zichtbaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Axel Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- je actiepagina mooi vorm te geven en je te informeren t.b.v. deelname aan evenementen en activiteiten ;
- het ‘samen’ te benadrukken met een overall collagefoto na ‘17 oktober, dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten’;
- ten behoeve van de financiële administratie zodat we kunnen voldoen aan financiële en
  fiscale (wettelijke) verplichtingen;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Axel Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axel Foundation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Axel Foundation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Koppelingen naar andere websites
De website van Axel Foundation kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Axel Foundation heeft aandacht om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacybeleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd lukt.
Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Delen van persoonsgegevens met derden
Axel Foundation verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld bij door derden gecoördineerde of georganiseerde evenementen waar jij als lid van Team Axel aan meedoet) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Axel Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Axel Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Axel Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Axel Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacy statement
Axel Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Laatste nieuws

17 oktober, Dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten Ja, waar zal ik beginnen....

Dank voor de steun en betrokkenheid die we ontvangen na het overlijden van onze lieve, sterke en...

Onze lieve, stoere en sterke Axel is maandag 30 mei 2022 overleden. Tijdens de ziekenhuisopname...

Facebook

 

Onze sponsoren & partners

 sponsor kovoks
 sponsor bolink
 sponsor stofwisselkracht
 sponsor De Lithograaf
 sponsor vriendenloterij 
sponsor waterpolo.nl