Dank je wel voor je interesse in Axel Foundation! info@axelfoundation.nl

Nieuws 2013

High Five 2013


Voorbereiding
Het is heel leuk om te zien wat voor een initiatieven er in 2013 zijn geweest.
Met elkaar wordt
het beter, echt wel! Naast de gemeenschappelijke passie en daadkracht zijn er acties die er uit
springen, personen die zich onderscheiden en initiatieven die er toe doen.


AXEL Criteria
De jury heeft een selectie gemaakt en getoetst aan de volgende "AXEL-criteria":

Allemaal: er is sprake van een samenwerking om een bijdrage te leveren aan bekendheid over
               stofwisselingsziekten 
of onderzoek naar stofwisselingsziekten. Helemaal mooi is een
               initiatief dat voor “ons allemaal” is, voor iedereen die met stofwisselingsziekten te maken 
               heeft.
X-factor:  het initiatief of de actie is onderscheidend, levert toegevoegde waarde en 'raakt'
Energie:   het initiatief of initiatiefnemer(s) inspireert en motiveert anderen om “ook iets te doen”
               in de strijd tegen stofwisselingsziekten
Liefde:     bij de deelnemers is er passie en daadkracht om hun initiatief succesvol te maken.

 

And the award goes to:
De winnaars van de Axel Foundation High Five 2013 zijn:

                                 Axel-foundation-banner de makers van de film: dansen op de vulkaan

    dansen op de vulkaan logo 

                                             Van Harte Gefeliciteerd!

Juryrapport:
Het initiatief van Sjors Mans en Nils Verkooijen om een film te maken waarbij stofwisselingsziekten
een gezicht krijgen is heel bijzonder. De passie en wilskracht
om in samenwerking met anderen het
verschil te maken, spreekt ook zeer aan.
Dat het initiatief toegevoegde waarde heeft blijkt doordat
er al een behoorlijk podium in de media is
gecreëerd om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten.
Er is nog te weinig bekend
over stofwisselingziekten en er is nog veel onderzoek te doen, maar dit
initiatief brengt een ieder
die met stofwisselingsziekten te maken heeft wel een stapje verder!

De High Five 2013 van de Axel Foundation wordt daarom toegekend aan de makers van de film
“Dansen op de Vulkaan”.  

Uitreiking
De high five award wordt uitgereikt bij een geschikt samenzijn. Het bedrag van € 1.000,- dat aan de
prijs is verbonden, is inmiddels gestort in het budget van de realisatie van de film.
 


High Five

Over High Five gesproken: heb jij Axel al een high five gegeven?
Doe het hier! 

1e Axel Foundation High Five award:
Samen stappen zetten op het gebied van meer aandacht voor stofwisselingsziekten en onderzoek. Vol passie en overtuiging zetten veel mensen zich daarvoor in. Logisch, want met elkaar wordt het beter!


Er is altijd wel een actie die je raakte, inspireerde, energie gaf en daardoor bijbleef. Welk moment
was dat voor jou? Laat het hier of hier weten! Welk initiatief helpt ons allemaal net een stap verder? Wie verdient de :

                                                     Axel Foundation
                                     "High Five 2013"

Een actie van een marathonloper? Een arts of onderzoeker? Een ludiek evenement? Succesvolle
samenwerking? Initiatief met veel aandacht? Actie met veel plezier en uitdaging?

Wie wordt op vrijdag 22 december beloond met een extra donatie op de rekening van zijn of haar goede stofwisselingsziekte gerelateerde doel?

Omschrijving van de actie:
De jury bestaat uit het bestuur van de Axel Foundation. De jury selecteert uit de (social) media en eventueel aangedragen suggesties, een persoon of personen die voor het algemene doel  een aansprekende prestatie neerzette(n) in 2013. Onder het algemene doel wordt verstaan "meer aandacht voor stofwisselingsziekten en meer geld voor onderzoek".

Deze persoon of personen ontvang(t)(en) een certificaat waaraan een prijs van € 1.000,- is verbonden. Dit bedrag wordt op de rekening van het goede doel overgemaakt.

 

Voor de duidelijkheid:
Het proces van de besluitvorming wordt niet bekendgemaakt en er wordt niet over gecommuniceerd.
Initiatieven van de Axel Foundation zoals het stripverhaal dat samen met de VKS is gemaakt of de
inzamelingsactie met ouders voor een
proefmedicijn of Team Axel in de Stofwisseltour zijn uitgesloten
van deelname. Datzelfde geldt voor initiatieven voor de Axel Foundation zoals het van Baaren Golftoernooi
of het Rabobank Utrecht benefietdiner.
Alle rechten van de actie blijven bij de Axel Foundation, waaronder het recht om de actie zonder opgaaf
van redenen te annuleren.


Nu we het over high five hebben:

Heb jij Axel al een high five gegeven? 

 

eindhoven logo   131013 team marathon     131013 cheques marathon

 

Voor de derde keer op rij wordt in tijdens de Estafettemarathon van Eindhoven voor
de Axel Foundation gelopen! Op zondag 13 oktober lopen collega's van Axel zijn moeder
bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug lopen voor het goede doel en dit jaar doet Susan zelf ook mee!

Dat is natuurlijk dubbel mooi:  én weer collega's die het verschil willen maken én thuis voldoende stabiliteit om te trainen en mee te lopen! Dubbel mooi, dubbel dankbaar.

Het was de dag dat de herfst van zich liet spreken: kelders en wegen liepen onder in heel Nederland. Het regende onophoudelijk! Toch mocht dat het enthousiasme niet drukken. Er werden mooie tijden gelopen, grenzen verlegd en iedereen kijkt terug op een leuke dag.

De opbrengst: tussenstand € 1.161,-! Help de 8 sportievelingen naar een mooi resultaat, doneren kan nog, klik hier en doneer! 

 

 

Axel dag 1      130805 ax eemhof

             17 oktober 2013

                     Axel 4!!

 

 

 

 

  

Pagina 1 van 4

 

Onze sponsoren & partners

 sponsor kovoks
 sponsor bolink
 sponsor stofwisselkracht
 sponsor De Lithograaf
 sponsor vriendenloterij 
sponsor waterpolo.nl